UJI

Jornada de conscienciació en seguretat de la informació

Última modificació: 21/10/2014 | Font: RRHH

Es tracta d’una sessió amb una orientació nova, atractiva i molt pràctica, que ja ha sigut impartida amb èxit en grans empreses. En la sessió s’exposaran i analitzaran “casos reals d’abús” en l’ús de les TI i les seues conseqüències, tant en l’àmbit personal com en el professional: ús de les Xarxes Socials, ús de Smartphones, accés a xarxes Wifi, etc.

S’analitzaran demostracions reals, “en viu”, d’alguns dels casos.

No perdes l’oportunitat de rebre importants consells pràctics sobre com protegir la informació que utilitzes tant personalment com professionalment.

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI

Objectius:

Conscienciar els treballadors de la UJI en qüestions relacionades amb la seguretat de la informació des d'una vessant molt pràctica.

Continguts:

1.      Anàlisi de casos reals de mal ús de la tecnologia.

2.      Revisió d'amenaces comunes:

  • Xarxes socials
    • conseqüències en l'àmbit personal.
    • conseqüències en l’àmbit professional.
  • Xarxes sense fils.
  • Ús de dispositius mòbils.

3.      Recomanacions pràctiques per evitar els riscos.

Durada: 2 hores

Participants: mínim 10 i màxim 40 persones

Lloc: Sala de Premsa de l’Edifici de Rectorat

Calendari: 10 de desembre de 2013

Horari: de 13:00 h a 15:00 h

Professorat: Personal especialitzat en Seguretat de l’Informació de S2 Grupo

Termini d’inscripció: del 5 al 30 de novembre de 2013

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans