UJI

Curs pràctic de certificats digitals i firma electrónica

Última modificació: 21/10/2014 | Font: RRHH

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI

Objectius:

Conèixer l'ús bàsic dels certificats digitals incloent el DNIe, tant per a l'autenticació com per a la signatura digital de documents.

Continguts:

 1. Certificats digitals:
  1.1. Què són els certificats digitals i per a què servixen
  1.2. Clau pública i clau privada
  1.3. Autoritats de certificació
  1.4. Tipus de certificats
  1.5. Instal·lació de certificats digitals en els diferents navegadors (Internet Explorer, Chrome, Firefox)
 2. DNIe: DNI electrònic
 3. Firma electrònica:
  3.1. Què és la Firma electrònica
  3.2. Aplicació pràctica de la firma electrònica
  3.3. Aplicació Ecofirma: 
         3.3.1.Instal·lació
         3.3.2.Firma de documents
         3.3.3.Validació de documents
         3.3.4.Encriptació de documents 
 4. Segellat de temps: el complement ideal de la firma electrònica 

Durada: 4 hores

Participants: mínim 10 i màxim 20persones

Lloc: Aula de Formació (Sala A 2021SM) (Infocampus)

Calendari: 18 i 25 de novembre de 2013

Dies: dilluns

Horari: de 16 a 18 h

Professorat: Manuel Orenga Suliano (Servei d’Informàtica)

Termini d’inscripció: del 16 d’octubre al 11 de novembre de 2013

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans