UJI

Els nous estudis de doctorat, segons el RD 99/2011

Última modificació: 21/10/2014 | Font: RRHH

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI

Objectius: Conèixer els nous estudis de doctorat adaptats a l’ espai europeu d’educació superior i a l’espai europeu d’investigació.

Continguts:

  • Estudi del RD 99/2011.
  • Normativa de Doctorat de la UJI aprovada pel Consell de Govern el 26 de gener de 2012.
  • Nous programes de doctorat ofertats per l’UJI.

Durada: 3 hores

Lloc: TD0112FR – Sala de Graus (1er pis, Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, ESTCE)

Calendari: 19 i 21 de novembre

Dies: dimarts i dijous

Horari: de 13:30 a 15 hores

Professorat: Carmen Falomir del Campo (Servei de Gestió de la Docència i Estudiants)

Termini d’inscripció: del 17 d’octubre al 11 de novembre de 2013

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans