UJI

Formació bàsica en matèria d'igualtat de dones i homes (1a edició)

Última modificació: 24/10/2014 | Font: RRHH

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI

Objectius:
Fer una aproximació a les conseqüències que la desigualtat entre dones i homes té a la societat i a l’àmbit universitari.
Familiaritzar-se amb les principals estratègies i instruments d’implementació de les polítiques d’igualtat dins l’àmbit universitari, especialment aquelles relatives als processos d’administració i serveis.

Continguts:
Les conseqüències de la desigualtat entre dones i homes a la societat i a l’àmbit universitari.
Igualtat: criteris normatius a l’àmbit universitari.
Estratègies i instruments per a l’aplicació de la igualtat en els processos d’administració i serveis de l’UJI.

Durada: 4,5 hores

Participants: mínim 10 i màxim 25 persones

Lloc: TD1016AA (ESTCE)

Calendari: 17 i 31 d’octubre i 7 de novembre de 2013

Horari: de 13,30 a 15  hores

Professorat:

Mª José Ortí Porcar, Gemma Escrig Gil i Anna Sales Boix. Fundació Isonomia.

Termini d’inscripció: del 13 de setembre al 11 d’octubre de 2013

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Nota: Activitat formativa per al PAS vinculada a l’acció núm. 4 del Pla d’Igualtat de la Universitat Jaume I (2010-2014).

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans