UJI

Aspectes pràctics de l'estructura i organització administrativa de les universitats públiques

Última modificació: 21/10/2014 | Font: RRHH

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI

Objectiu: Mitjançant aquest curs es pretén aprofundir en el coneixement pràctic pel personal d'administració general i especial de l’organització i estructura universitària.

Continguts:
L'estructura i organització de les Administracions Públiques
Règim jurídic general dels òrgans administratius
L'organització de les universitats Públiques
L'estructura de les universitats públiques
Els òrgans de govern i representació de les universitats públiques

Durada: 12 hores

Participants: mínim 10 i màxim 30 persones

Lloc: TD 1018 AA (ESTCE)

Calendari:

Octubre: 22, 29 i 31
Novembre: 5, 7, 12, 14 i 19

Dies: dimarts i dijous

Horari: de 8 a 9,30 hores

Professorat: Vicente Mora (Assessoria Jurídica)

Termini d’inscripció: del 2 al 16 d’octubre de 2013

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans