UJI

Treball en equip

Última modificació: 21/10/2014 | Font: RRHH

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants (SGDE)

Objectius:

 • Analitzar el processos dels equips de treball. 
 • Analitzar els rols dels equips de treball.
 • Desenvolupar comportaments adients per a l’equip de treball i dins d’aquest.
 • Diagnosticar el propi model d’equip de treball i ser conscients de les seues fortaleses i debilitats com a equip de treball.
 • Identificar i analitzar els problemes de manera eficient.
 • Gestionar la solució dels conflictes en els equips interns.

CONTINGUTS:

Part I: els equips de treball

 • Introducció
 • Reflexions fonamentals per a un equip
 • Iniciació del procés d’un equip
 • Els rols de l’equip                                   

Part II: condicions per a un equip d'alt rendiment

 • Desenvolupament de grups, lideratge i rols
 • Funcions ben definides                                                  
 • Comunicació clara                                              
 • Comportaments que beneficien l’equip                         
 • Procediments ben definits                                                         
 • Regles fonamentals                                            

Part III: anàlisi i tractament del conflicte en l'equip de treball                                          

 • El conflicte en grups de treball
 • Mètodes de solució de conflictes

Durada: 12 hores

Lloc:TD 0112 FR Sala de Graus, ESTCE (darrere de reprografia)

Calendari:

Novembre: 11,13,15,18,20,22,25 i 27

Dies: dilluns, dimecres i divendres

Horari: de 8 a 9,30 hores

Professorat: José Luis Lozano Pérez, formador, consultor i coach professional executiu certificat CP 83.

Termini d’inscripció: del 2 d’octubre al 4 de novembre de 2013

Avaluació
Per a poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per a poder presentar-se a l’examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans