UJI
  • UJI
  • Serveis
  • Servei de Recursos Humans
  • Jornada sobre incompatibilitats dels empleats públics. Anàlisi dels principals problemes que presenta la legislació vigent, amb especial referència al professorat universitari

Jornada sobre incompatibilitats dels empleats públics. Anàlisi dels principals problemes que presenta la legislació vigent, amb especial referència al professorat universitari

Última modificació: 21/10/2014 | Font: RRHH

Modalitat: presencial

Destinataris: Jornada destinada específicament al personal dels serveis que treballen en temes de incompatibilitats

Objectius:

  • Analitzar exhaustivament la legislació sobre incompatibilitats.
  • Detectar els principals problemes de la seua aplicació en les universitats.
  • Aportar possibles solucions, que complint les prescripcions legals, permeten a la Universitat millorar el seu funcionament en aquesta matèria concreta.

Continguts:

  • Anàlisi de la legislació sobre incompatibilitats
  • Principals problemes que suscita l'aplicació de la legislació sobre incompatibilitats
  • Possibles solucions als principals problemes suscitats

Durada: 5 hores

Calendari: dijous, 28 de novembre de 2013

Horari: de 9,30 a 14,30 h.

Lloc: TD0112FR – Sala de Graus (1er pis, Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, ESTCE)

Professorat: Luis Felipe Martinez Martinez (Tècnic de l'administració central de l'estat adscrit a la delegació del govern a València)

Termini d’inscripció: del 15 d’octubre al 18 de novembre de 2013

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d'apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans