UJI

Introducció a LimeSurvey (programari lliure per a la creació d’enquestes professionals en línia)

Última modificació: 21/10/2014 | Font: RRHH

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal de Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Objectius:

Conèixer la ferramenta de programari lliure per a la realització d'enquestes on-line LimeSurvey.
Conèixer les funcions bàsiques de la ferramenta, a un nivell introductori.

Continguts:

  • Instal·lació i manteniment en un servidor. Administració d’usuaris i de conjunts d'etiquetes. Permisos sobre els qüestionaris. Integració amb altres sistemes.
  • La interfície web de LimeSurvey: qüestionaris, grups de preguntes i preguntes.
  • Creació de qüestionaris i configuració dels paràmetres bàsics. Etiquetes o camps.
  • Creació de grups de preguntes i configuració dels paràmetres bàsics.
  • Creació de preguntes i configuració dels paràmetres bàsics. Tipus de preguntes.
  • Creació i configuració de condicions.
  • Tokens, població i configuració de l’accés a l’enquesta.
  • Creació i personalització de correus electrònics.
  • Activació i desactivació de qüestionaris. Seguiment de la recollida de dades.
  • Exportació de les dades a SPSS.

Durada: 3 hores

Participants: mínim 10 i màxim 20 persones

Lloc: Aula de Formació (Sala A 2021SM) (Infocampus)

Calendari: dijous19 de desembre de 2013

Horari: de 9 a 12 hores

Professorat: Joan Raul Burriel Calvet (Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques)

Termini d’inscripció: del 4 al 13 desembre de 2013

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans