UJI

Curs d’anglès oral (nivell inicial) (GV)

Última modificació: 21/10/2014 | Font: RRHH

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI amb coneixements de nivell A2.

Objectius:

Activar els coneixements ja adquirits de la llengua, millorar la fluïdesa oral i la correcció fonètica i lèxica.

Continguts:

Els següents continguts temàtics s’adaptaran al nivell del curs:

 • Identificació personal: dades personals necessàries per a identificar-se i actuar en els àmbits personal i públic.
 • Habitatge, llar i entorn: l’habitatge En aquest nivell es poden incloure temes sobre la flora i fauna de l’entorn.
 • Activitats de la vida diària a casa i al treball; activitats de temps lliure; les professions.
 • Viatges: transport privat i públic.
 • Relacions humanes i socials.
 • Salut: física i mental.
 • Educació.
 • Compres i activitats comercials.
 • Alimentació i dietes.
 • Béns i serveis: transports, hospitals, etc.
 • Llengua i comunicació.
 • Fenòmens atmosfèrics més comuns, prediccions i cura del medi ambient.
 • Ciència i tecnologia: avanços científics, mitjans tecnològics.

Durada: 15 hores

Participants: mínim 10 i màxim 15 persones

Lloc: TD2043AA (ESTCE) 

Calendari

Del 23 de setembre al 9 de desembre de 2013.

Setembre: 23 i 30
Octubre: 7, 14, 21 i 28
Novembre: 4, 11, 18 i 25
Desembre: 2 i 9

Dies: dilluns

Horari: De 14 h a 15.15 h.

Professorat: Ashley Hartz

Termini d’inscripció: del 17 de gener al 8 de febrer de 2013

Nou termini d’inscripció: del 20 de febrer al 24 de juny de 2013

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans