UJI

Conceptes bàsics de l’Esquema Nacional de Seguretat (R.D. 3/2010)

Última modificació: 21/10/2014 | Font: RRHH

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal del Servei d’Informàtica (SI) i Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica (GPPT)

Objectius:   

 1. Repassar els materials i conceptes associats amb l’Esquema Nacional de Seguretat.
 2. Repassar la relació entre la implantació d’un SGSI i l’adequació a l’ENS.
 3. Repassar els diferents elements requerits en l’adequació de la Universitat a l’ENS.
 4. Identificar els rols i responsabilitats assignats a la Universitat en l’àmbit de l’ENS.
 5. Repàs a les guies del CCN per a l’ENS.
 6. Repassar la metodologia d’anàlisi de riscos emprada a la Universitat

Contingut:

1. Introducció: ENS

 • 1.1. Avantsala
 • 1.2. Què es l’ENS
 • 1.3. A qui s’aplica l’ENS

2. Diferències amb el SGSI

 • 2.1. Implantació d’un SGSI VS ENS
 • 2.2. ISO 27002 VS Annex II de mesures de seguretat

3. Aplicació de l'ENS

 • 3.1. Requisits en l’adequació de l’ENS
 • 3.2. Categorització
 • 3.3. Aplicació de mesures de seguretat de l’Annex II
 • 3.4. Guies del CCN

4. L'ENS a l'UJI

 • 4.1. Estat actual
 • 4.2. Rols i responsabilitats assignades a l’UJI

5. Preguntes i respostes

6. Introducció: Anàlisi de riscos

 • 6.1. Conceptes
 • 6.2. Metodologies
 • 6.3. Requisits de l’ENS

7. Metodologia d’anàlisi i gestió de riscos

 • 7.1. Metodologia MAGERIT
 • 7.2. Metodologia MAGERIT mitjançant PILAR

8. L'anàlisi de riscos a l’UJI

9. Preguntes i respostes

Durada: 2,5 hores

Lloc: TD 1016 AA (ESTCE)

Calendari: 10 de juliol

Horari: 10 a 12,30 hores

Professorat: Antonio Huerta Mora, S2 Grupo

Termini d’inscripció: del 17 al 28 de juny de 2013

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans