UJI

Coaching: l'art d'estar presents Entrenament d'habilitats per al desenvolupament de competències

Última modificació: 21/10/2014 | Font: RRHH

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l'UJI amb preferència del personal del SASC

Objectius:

Aplicar en profunditat tècniques que ens permeten el desenvolupament d’habilitats que possibiliten el canvi d’observador.
Ser conscients de les nostres competències i habilitats emocionals.
Aprofundir en les relacions laborals, entre iguals i entre caps i subordinats, sense necessitat de ser amics.
Estar presents en cada conversació, pensament i acció.
Reconèixer els recursos amb què comptem per a desenvolupar el nostre potencial i actuar conseqüentment.
Afavorir la millora contínua en el desenvolupament del treball creant un marc de reflexió adaptatiu.

Continguts:

Introducció al Coaching: conceptes bàsics
Distincions fonamentals
Emocions: el seu reconeixement i reconstrucció
Comunicació no violenta: un sistema de reconeixement emocional
Concepte i pràctica del feedback
Models conversacionals
Practicant l’escolta activa: el silenci conscient
Conversant en present: preguntes poderoses
Dissenyant el futur: visió i revisió

Durada: 16 hores

Participants: mínim 10 i màxim 25 persones

Lloc: Aula de teatre Carles Pons, JB 2S12AA (FCJE)

Calendari: 12, 13, 18 i 19 de setembre de 2013

Horari: de 9:00 a 13:30 (12 i 18 setembre) de 9:00 a 12:00 (13 setembre) i de 9:00 a 13:00 (19 setembre)

Professorat: Miguel Á. Martín Cuesta (Executive Coach por ICF (2007) Escuela Europea de Coaching

Termini d’inscripció: del 17 de juny al 3 de setembre de 2013

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans