Certificat digital (només per a membres de la comunitat universitària)

15/02/2024 | Registre General
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Què és i per a què serveix un certificat digital personal?

És un document electrònic expedit per una autoritat de certificació amb el qual es valida i certifica que una signatura electrònica es correspon amb una persona o entitat concreta.

Conté la informació necessària per a signar electrònicament i identificar-ne el propietari o propietària amb les seues dades: nom, NIF, algorisme i claus de signatura, data d'expiració i organisme emissor.

També és molt útil per a firmar i xifrar missatges de correu electrònic segur i per al xifratge de documents en tota mena d'aplicacions.

On he d’anar i què necessite per a aconseguir el meu certificat?

El Registre General de l’UJI és un punt de registre d'usuari (PRU) de l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, de la Generalitat Valenciana (ACCV) només per als membres de la comunitat UJI.

L’emissió del certificat es fa de forma presencial. La persona interessada ha d'identificar-se amb el NIF, NIE o passaport espanyol, en vigor. Alternativament, els ciutadans o ciutadanes d’un país estranger han d’aportar el NIE i el passaport en vigor.

Una vegada comprovada la vostra identitat, el Registre General us indicarà el codi de generació per a poder descarregar-vos el certificat. Així mateix, rebreu informació per a instal·lar-lo i poder començar a utilitzar-lo.

Informació proporcionada per: Registre General