El Registre General

27/04/2018 | Registre General
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Registre General

Segons el Reglament d'organització i funcionament de la Universitat Jaume I a l’UJI hi ha d’haver un Registre General en el qual ha de constar l'entrada dels documents que es reben i l'eixida dels documents oficials dirigits a altres entitats o a particulars.

Concretament tal i com es descriu al Reglament d'administració electrònica de la Universitat Jaume I.

Són funcions del Registre Electrònic General

El Registre Electrònic General ha de realitzar les funcions següents:

a) La recepció de sol·licituds, escrits i comunicacions de tot tipus, i dels seus documents adjunts, relacionats amb l’àmbit d’actuació i la competència de l’UJI.

b) La remissió d’escrits, comunicacions i documents relatius als procediments electrònics normalitzats publicats a la seu electrònica.

c) La remissió de notificacions.

d) L’anotació dels assentaments registrals d’entrada o eixida de les sol·licituds, comunicacions i notificacions enumerades en les lletres anteriors.

e) Les funcions de constància i certificació en els supòsits de litigis, discrepàncies o dubtes sobre la recepció o remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions.

f) Altres funcions previstes en la normativa interna de l’UJI

 

 
Informació proporcionada per: Registre General