UJI

Informació general

Última modificació: 16/07/2020 | Font: Registre General

Horari del Registre General

De dilluns a divendres

Matins de 9 a 14 hores

 

També es podrà registrar mitjançant el registre electrònic (24 hores al dia 7 dies a la setmana) o en qualsevol punt de registre previst en la llei 39/2015 de 2 d'octubre

Contacte

Registre General
INFOCAMPUS locals 14 i 15 Àgora 
Avgda. Sos Baynat s/n. 12071 Universitat Jaume I. Castelló de la Plana
Telèfons: 964 72 9430/9431/9432

Per correu electrònic: registre@uji.es
Informació proporcionada per: Registre General