El 76,41% de l'energia consumida per la Universitat prové de fonts d'origen renovable

03/05/2019 | OTOP
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

[CNMC renovable]

L'any 2017, la producció d'energia renovable pròpia suposava l'1,09% de la totalitat de l'energia consumida per la UJI, i l'energia elèctrica externa aportada per l'empresa comercializadora no garantia el seu origen renovable, perquè no estava certificada.

Amb l'emissió del certificat de la CNMC durant l'any 2018, les garanties per al punt de subministrament del campus de Riu Sec, indiquen que els 14.222 mWh subministrats són d'origen renovable i la comercializadora que ho ha subministrat és Gas Natural Comercializadora, S. A.

Durant l'any 2018 la UJI ha produït 240.758 kWh d'origen renovable, la qual cosa suposa un increment del 51,41% respecte a l'any 2017, a causa de l'entrada en funcionament de la Facultat de Ciències de la Salut, fase 1.

Tot això ha permès que l'any 2018, el percentatge d'energia consumida per la Universitat d'origen renovable ha estat del 76,41%, suposant un salt qualitatiu molt important respecte a l'any 2017 (1,09%).

La UJI ha fet un pas endavant molt important amb el compromís en la reducció de les emissions de CO2 i l'increment de l'ús d'energies renovables, tant de producció pròpia com a externa.

 

Informació proporcionada per: Oficina Tècnica d'Obres i Projectes