UJI

La web de l’OTOP recull l'informe de gestió energètica de l'any 2018

Última modificació: 01/04/2019 | Font: OTOP

[Informe de gestió energètica de l’any 2018]

Amb l’entrada en servei de la nova Facultat de Ciències de la Salut, el consum elèctric al campus de Riu Sec ha estat de 14.885.084 kWh, un 2,33% superior al de l’any 2017.

No obstant això, el cost ha estat de 2.177.005 euros, un 12,72% superior al de l’any 2017. Això respon a l’encariment del preu de l’energia (34,59% des de l’any 2009).

Malgrat aquest encariment, al campus el consum en kWh per metre quadrat construït s’ha reduït un 32,77% des de l’any 2009 (62,79 kWh/m2 en 2018); gràcies a l’eficaç gestió energètica duta a terme per l’OTOP.

El cost energètic i d’aigua per metre quadrat construït (10,34 €/m2), s’ha incrementat un 7,03% respecte al 2017.

S’ha reforçat el compromís de la Universitat amb l’ús d’energies renovables en obtenir de l’empresa subministradora de l’electricitat, el compromís que el 100% de l’energia subministrada a la Universitat l’any 2018 siga d’origen renovable.

S’estableixen com a objectius per al 2019, adoptar noves mesures de control energètic per a no superar el límit de 15.000.000 kWh.

Cercar noves fórmules de contractació del subministrament elèctric i de gas, en perdre el sistema actual l’eficiència obtinguda en els últims anys.

Avaluar la possibilitat de concentrar tota l’activitat de la Universitat en una franja horària compresa entre les 8 i les 19 h de la vesprada, reduint tres hores diàries de consum energètic. Els informes d’ocupació indiquen l’escassa activitat que es produeix a partir de les 19 hores.

Informació proporcionada per: Oficina Tècnica d'Obres i Projectes