UJI

La substitució de la segona refrigeradora en l'edifici TC permet millorar l'eficiència energètica de l'edifici

Última modificació: 16/01/2019 | Font: OTOP

En l'edifici TC es troben despatxos i laboratoris vinculats a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

L'edifici TC disposa de dos refrigeradores, la primera va ser renovada en 2009 i la segona refrigeradora que s'ha substituït, és de l'any 1997 amb refrigerant no ecològic R-22.

La nova refrigeradora de 833 kW, produeix aigua freda per a la climatització de laboratoris, despatxos i el sistema de refrigeració d'equips de laboratoris.

La nova refrigeradora condensada per aire disposa de bateries microcanal d'alumini i dos compressors monocargol amb variador de freqüència incorporat i refrigerant ecològic R-134a.

Les característiques de l'antiga refrigeradora de 865 kW amb un ESEER 2,35 i refrigerant no ecològic R-22, s'han millorat significativament amb la nova refrigeradora de molt alta eficiència de 833 kW amb un ESEER 5,54

El període d'amortització de la inversió és de només 4,20 anys.

La substitució de la refrigeradora suposarà deixar d'emetre 59,21 tones de COa l'any.

La Universitat Jaume I segueix apostant per la sostenibilitat i l'eficiència energètica, executant inversió en accions amb una tornada a curt termini, que augmenten l'eficiència i disminueixen la despesa pública.

ESEER són les sigles d'European Seasonal Energy Efficiency Ràtio, un indicador definit per Eurovent Certification Company que mesura l'eficiència energètica d'aparells de climatització en el context del seu ús al llarg de les diferents estacions de l'any en un lloc determinat.

IvaceUE. Fondo Europeo de Desarrollo Regional - LOGO

Informació proporcionada per: Oficina Tècnica d'Obres i Projectes