UJI

Actualitat

Última modificació: 19/11/2015 | Font: OTOP
  • El Consell de Govern ha presentat l’informe de les accions del Pla Propi d’inversions per a 2021. Les inversions per a aquest any, que ascendeixen a 4,1 milions d’euros, inclouen sis actuacions. A més, s’ha incorporat al Pla prop d’un milió d'euros addicional per a la construcció de la Facultat de Ciències de la Salut, que complementa la línia de finançament de la Generalitat de 4,5 milions d'euros.

  • També s'ha evitat l'emissió de 156 tones de CO₂ a l'atmosfera.

  • La infraestructura té una durada de nou mesos i un pressupost de més de 2 milions d’euros.

  • El procediment de contractació del subministrament elèctric ha permès que tota l'energia elèctrica subministrada al campus de Riu Sec durant l'any 2018 siga d'origen renovable, garantit a través del certificat emès per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Informació proporcionada per: Oficina Tècnica d'Obres i Projectes