UJI

Informes de Satisfacció

Última modificació: 04/06/2020 | Font: ORI

Valoració de la satisfacció 2018/189

  • Informe valoració d'estudiantat entrant
  • Informe valoració d'estudiantat eixent
  • Informe valoració de coordinadors/res
  • Informe valoració de tutors/res
  • Comentaris de l'estudiantat entrant
  • Comentaris de l'estudiantat eixent

Valoració de la satisfacció 2017/18

Valoració de la satisfacció 2016/17

Informació proporcionada per: Oficina de Relacions Internacionals