UJI

Convocatòria SICUE 2019/2020

Última modificació: 16/12/2019 | Font: ORI

Convocatòria 2019/2020

Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses a la convocatòria.

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses a la convocatòria i de nomenament de la Comissió de Valoració.

Resolució provisional d'adjudicació de places i suplents.

Resolució definitiva d'adjudicació de places i suplents.

Resolució definitiva d'adjudicació de places per renuncies i suplents.

Segona resolució definitiva d'adjudicació de places per renuncies i suplents SICUE 2019/20

Termini de presentació d'acceptació/renuncia a les places per als nous adjudicataris  del 14 al 28 de juny de 2019 pel Registre General de l'UJI

Publicació al Tauler d'Anuncis Oficials de l'UJI

Instrucció per a l'intercanvi SICUE

Convocatòria del programa d'ajudes UJI-SICUE estades llargues 2019-20

Resolució provisonal del programa d'ajudes UJI-SICUE estades llargues 2019-20

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses del programa d'ajudes UJI-SICUE estades llargues 2019-20.

Resolució provisional d’adjudicació d’ajudes i suplents del Programa de ajudes UJI SICUE estades llargues 2019/20.  

Resolució definitiva d’adjudicació d’ajudes i suplents del Programa de ajudes UJI SICUE estades llargues 2019/20.  

Resolució definitiva d’adjudicació d’ajudes per renuncies  i suplents del Programa de ajudes UJI SICUE estades llargues 2019/20. Termini de presentació d'acceptació/renuncia de les ajudes  per als dos nous beneficiaris del 17 al 31 de desembre de 2019 pel Registre General de l'UJI adjuntant obligatòriment la Fitxa de tercers cumplimentada.

Publicació al Tauler d'Anuncis Oficials de la Univeritat Jaume I

 

Informació proporcionada per: Oficina de Relacions Internacionals