UJI

Convocatòria SICUE 2019/2020

Última modificació: 30/10/2019 | Font: ORI

Convocatòria 2019/2020

Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses a la convocatòria.

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses a la convocatòria i de nomenament de la Comissió de Valoració.

Resolució provisional d'adjudicació de places i suplents.

Resolució definitiva d'adjudicació de places i suplents.

Resolució definitiva d'adjudicació de places per renuncies i suplents.

Segona resolució definitiva d'adjudicació de places per renuncies i suplents SICUE 2019/20

Termini de presentació d'acceptació/renuncia a les places per als nous adjudicataris  del 14 al 28 de juny de 2019 pel Registre General de l'UJI

Publicació al Tauler d'Anuncis Oficials de l'UJI

Instrucció per a l'intercanvi SICUE

Convocatòria del programa d'ajudes UJI-SICUE estades llargues 2019-20

Resolució provisonal del programa d'ajudes UJI-SICUE estades llargues 2019-20

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses del programa d'ajudes UJI-SICUE estades llargues 2019-20

Resolució provisional d’adjudicació d’ajudes i suplents del Programa de ajudes UJI SICUE estades llargues 2019/20.  Termini per presentació de reclamacions i esmenes del 30 d'octubre al 13 de novembre

Publicació al Tauler d'Anuncis Oficials de la Univeritat Jaume I

 

Informació proporcionada per: Oficina de Relacions Internacionals