UJI
  • UJI
  • Serveis
  • Ajudes per a estudis de doctorat a estudiant procedents d'Amèrica Llatina 18/19 Banc de Santander

Ajudes per a estudis de doctorat a estudiant procedents d'Amèrica Llatina 18/19 Banc de Santander

Última modificació: 14/05/2019 | Font: ORI

Convocatòria

Resolució provisional de sol·licitants admesos i exclosos i motius d'exclusió.

Resolució definitiva de sol·licitants admesos i exclosos i motius d'exclusió i de nomenament dels membres de la comissió de valoració de les sol·licituds admeses.

Resolució provisional d'adjudicació de les ajudes i suplents.

Resolució definitiva d'adjudicació de les ajudes i suplents del Programa d'ajudes per a estudiants llatinoamericans per a estudis de doctorat a l'UJI curs 2018/19

Resolució definitiva d'adjudicació de les ajudes per renuncies del Programa d'ajudes per a estudiants llatinoamericans per a estudis de doctorat a l'UJI curs 2018/19

Publicació al Tauler d'Anuncis Oficials de l'UJI.

 

Informació proporcionada per: Oficina de Relacions Internacionals