Erasmus +

12/04/2017 | ORI
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Erasmus +

Programa de la Unió Europea per a l’educació, la formació, la joventut i l’esport per al període 2014-2020 en els següents àmbits i amb les marques següents:

 • Educació superior : "Erasmus"
 • Educació superior: "Màsters conjunts Erasmus Mundus"
 • Educació de adultos: "Grundtvig"
 • Joventut y Voluntariat: "Youth in Action"
 • Esports: "Sports"
 • Acció transversal: "Jean Monnet" (per a la promoció de l’excel·lència en els estudis sobre la integració europea)

Erasmus, educació superior:

Tres accions clau:

Acció clau 1: mobilitat de les persones 

 • Mobilitat de l'estudiantat

Mobilitat temporal (credit mobility): estades d’estudis i de pràctiques en els estudis de grau, màster,doctorat, titulats i titulades dins i fora d’Europa fins a màxim 12 mesos en cada cicle d’estudis (grau/ màster/ doctorat). Estada mínim d’estudis: 3 mesos, estada mínima de pràctiques: 2 mesos.

Mobilitat en màsters conjunts (Joint Master Degree): excel·lents amb la intenció d’atraure el millor estudiantat del món. Sistema de garantia de préstecs (loan guarantee): per a potenciar la mobilitat d’estudiantat de màster dins d’Europa.

 • Mobilitat del personal

Estades docents (teaching assignment): per a desenvolupar nous mètodes didàctics, obert a països de fora de la UE. S’han de realitzar un mínim de 8 hores de docència.

Formació (professional development): per a millorar les capacitats i competències de personal (PDI i PAS) també obert a fora de la UE.

Invitació a personal d’empreses: per a potenciar els programes d’estudis. La duració mínima serà de 2 dies d’activitat acadèmica i màxima 2 mesos.

Acció clau 2: cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques

 • Associacions estratègiques, “Strategic Partnerships”:

Desenvolupar, provar, posar en marxa nous programes conjunts, assignatures conjuntes i programes intensius d’estudis (ISP).

Incrementar la cooperació basada en projectes amb empreses.

Explotar el potencial del programari obert i de l’aprenentatge cooperatiu.

Integrar diferents tipus d’estudi (a distància, a temps parcial, modular).

Activitats de formació de curta durada per al personal educatiu dins de l’associació creada: visites d’estudis, presentacions, tallers, cursos de formació

 • Aliances del coneixement, “Knowledge Alliances”:

Per a la potenciació de la cooperació amb empreses mitjançant:

Creació de plans d’estudi multidisciplinaris.

Estimulació de l’emprenedoria.

Facilitació de l’intercanvi i cogeneració de coneixement.

 • Aliances per a les competències sectorials , “Sector Skills Alliances”

Se subvencionaran dos tipus de projectes amb països veïns i tercers

Projectes conjunts: nous plans d’estudis, metodologies d’aprenentatge i ensenyament, formació del personal, governació, qualitat assegurada, eines de Bolonya.

Projectes estructurals: modernització de les polítiques, implantació del model Bolonya, gestió del sistemes d’ensenyament superior.

Hi haurà un component addicional de mobilitat per a estudiantat i personal.

 • Potenciació de les capacitats "capacity Building" en el sector de la joventut.
 • Plataformes informàtiques de suport: tipus eTwinning, European Platform for Adult Learning (EPALE) i European Youth Portal.

Acció clau 3: suport a la reforma de les polítiques d’educació superior dels països de la UE

 • A través del finançament d’activitats com ara:

Suport a l’agenda de modernització de l’educació superior, procés de Bolonya.

Desenvolupament i implementació de les eines de transparència (ECTS, etc.).

Reconeixement de qualificacions (xarxa NARIC).

Xarxes d’experts.

Diàleg polític internacional: cooperació amb institucions com ara la OECD i el Consell d’Europa.

Associacions mundials d’exalumnat, alumni.

Atractiu internacional i promoció.

 • Accions Jean Monnet:

Càtedres, mòduls, centres d’excel·lència, xarxes, estudis i conferències, projectes i suport a institucions i associacions Jean Monnet : amb l'objectiu de fomentar la docència, la investigació i la reflexió en el camp dels estudis de la Unió Europea a tot el món.

Declaració Erasmus d’educació superior de la Universitat Jaume I 

Carta Erasmus d'Educació Superior (ECHE 2014-2020)  Codi: 29583-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE

Codi Erasmus de la Universitat Jaume I: E CASTELL01

Códi d'Identificació del Participant (PIC): 999882985

Guía del Programa Erasmus + 

A Espanya, l’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus (OAPEE), adscrit al Ministeri d’Educació està encarregat de gestionar les accions descentralitzades del programa.

Països del programa: Els 28 països membres de la Unió Europea, i l’antiga República iugoslava de Macedònia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Turquia

Països socis són:

Països veïns de la UE:

De l’Est: Armènia, Azerbaitjan, Bielorússia, Geòrgia, Moldàvia, Ucraïna,
Del Sud del Mediterrani: Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Líbia, Marroc, Palestina, Síria, Tunis
Balcans Occidentals: Albània, Bòsnia i Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Sèrbia
Federació Russa
Altres països socis del món: que participen en les “associacions estratègiques”. 

Informació proporcionada per: Oficina de Relacions Internacionals