Àrea de salut

22/05/2024 | OPGM
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
 1. Assistència mèdica.
 2. Informació i orientació.
 3. Reconeixements mèdics preventius laborals.
 4. Tonometries.
 5. Vacunacions.
 6. Nutrició.
 7. Revisions ginecològiques.
 8. Control microbiològic d'aire en interiors.
 9. Control microbiològic del Servei d'Esports.
 10. Auditories de seguretat alimentària.
 11. Detecció de legionel·la.
 12. Programa de salut sexual i prevenció de la SIDA
 13. Programa de promoció de la lactància materna
 14. Promoció de la donació d’òrgans
 15. Consulta de Fisioteràpia

Salut

Centre Sanitari del Campus, planta baixa de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, telèfon 964 728 724.

1. Assistència mèdica

Beneficiaris: Comunitat universitària de l'UJI.
Lloc: Centre Sanitari.

 • Primers auxilis: colps, ferides, pèrdua del coneixement, hemorràgies, fractures.
 • Atenció a accidents de treball i patologies d'origen laboral.
 • Primera atenció de patologies comunes, per exemple cefalees, indisposicions, patologia dorsolumbar etc.

2. Informació i orientació

Informació i orientació relacionades amb la salut: viatges a l'estranger, sida, sexualitat, tabaquisme, recursos sanitaris, assegurança escolar, etc.

Beneficiaris: Comunitat universitària de l'UJI.
Lloc: Centre Sanitari.

3. Reconeixements mèdics preventius laborals

Beneficiaris: Personal de l'UJI, tant de MUFACE com de la seguretat social i personal becari.
Lloc: Centre Sanitari del Campus.
Dates: Cada any s'enviarà un missatge amb el procediment i els terminis de sol·licitud.

Els reconeixements mèdics tenen dos parts, examen inespecífic de salut i vigilància específica en funció dels riscos.

4. Tonometries: (Prevenció del glaucoma)

Beneficiaris: Personal de l'UJI major de 40 anys.
Dates: S'efectuaran paral·lelament als reconeixements.
La sol·licitud es realitzarà en el mateix reconeixement.
Lloc: Les tonometries es realitzaran als locals de UNIMAT Prevención, Polígon Industrial Accés Sud, Illa A, Carrer Cuadra Morteràs - Nau 11A (davant de la casa de venda d’automòbils Mercedes), 12006 Castelló de la Plana..

5. Vacunacions

Beneficiaris: Personal de l'UJI, tant de MUFACE com de la seguretat social i personal becari.
Lloc: Centre Sanitari.
Vacunació antigripal.
Data: Anualment als mesos de setembre a novembre. Es comunicarà, amb antelació, per correu electrònic, a tot el personal Vacunació grip.
Tètanus en cas de risc.
Altres vacunes.

6. Nutrició

Alimentació en època d'exàmens (PDF) (document en castellà).

7. Revisions ginecològiques

L'objectiu d'aquest programa és la realització de revisions ginecològiques adreçades a la prevenció i cribratge del càncer de cèrvix i d'endometri, per a les treballadores de l'UJI a les què presta assistència sanitària la Seguretat Social.

Les dones adscrites a MUFACE i que estiguen en companyies de assegurances privades no estan incloses en el programa, ja que poden sol·licitar aquest serveis als seus ginecòlegs gratuïtament.

Contingut i població usuària de les revisions:

Càncer de cèrvix:
Població usuària: dones de 35 a 67 anys amb vida sexual activa.
Activitats incloses:
Educació sanitària en detecció de signes d'alarma.
Visita i citologia anual.
Reconeixement mèdic.

Càncer d'endometri
Població usuària: dones de més de 40 anys o postmenopàusiques.
Activitats incloses:
Educació sanitària en detecció de signes d'alarma.
Reconeixement mèdic.
Ecografia ginecològica.

Accés i informació

Les revisions seran gratuïtes per a les persones incloses en els col·lectius indicats anteriorment i es realitzaran a la Clínica Ginenova, Plaça de Tetuan 30, baix, 12001 Castelló de la Plana. Telèfon 964 243 607

Les usuàries han de sol·licitar cita prèvia al telèfon indicat, tenint en compte que les revisions no han de fer-se dins de l'horari laboral, ja que no es considera temps de treball.

S'acreditarà la pertinença a l'UJI mitjançant la presentació de la targeta UJI o de l'última nòmina, i el DNI.

8. Control microbiològic d'aire en interiors

En col·laboració amb l'OTOP. Dos anuals, al començament de l'estiu i l'hivern.

9. Control microbiològic del Servei d'Esports

Control de bacteris i fongs de parets, superfícies, banquetes, dutxes.

10. Auditories de seguretat alimentària

Revisió i control visual i documental, analítiques microbiològiques de productes i superfícies, control analític dels olis utilitzats. Vuit Auditories anuals.

11. Detecció de legionel·la

Control periòdic amb analítiques especifiques de detecció de legionel·la en la xarxa d'aigua calenta i freda, fonts i aigua de rec.

12. Programa de salut sexual i prevenció de la SIDA

A qui s'adreça:

A tots els membres de la comunitat universitària (estudiantat, PTGAS i PDI-PI)

Quins serveis oferim?

Informació i orientació personalitzada sobre qüestions relacionades amb la sexualitat (resposta sexual, orientació sexual, planificació d’embarassos...)
Distribució gratuïta de preservatius i fullets informatius.
Tallers de promoció de la salut sexual, prevenció d’embarassos no desitjats i prevenció de la sida.
Campanyes de prevenció de la sida i promoció de la salut sexual a la Universitat Jaume I.
Per descomptat, queda garantit l’anonimat i la confidencialitat a tots els usuaris del nostre servei.

Qui el desenvolupa?

Centre Sanitari

13. Programa de promoció de la lactància materna

En col·laboració amb la associació MAMARE de Castelló (en format PDF).

La lactància materna és un element insubstituïble en la relació mare fill o filla tant des del punt de vista de la salut física i mental com dels vincles afectius que se creen entre les dos parts. Per això l’UJI ha subscrit un conveni de col·laboració amb l’associació MAMARE de Castelló amb la finalitat de promocionar la Lactància materna en la Comunitat Universitària.

Mamare Castelló és una associació sense ànim de lucre amb l’objectiu de sensibilitzar i informar la societat castellonenca sobre la importància de la lactància materna, així com crear punts de trobada de mares, pares i fills/es per afavorir un adequat i saludable creixements dels xiquets i les xiquetes de les nostres comarques.

14. Promoció de la donació d’òrgans

L’UJI té signat un convenia amb ALCER Castalia per a promocionar la donació d’òrgans entre la comunitat universitària.

Informació sobre la donació d’òrgans i sobre ALCER (PDF) (document en castellà)

Com fer-vos donant d’òrgans:

15. Consulta de Fisioteràpia

Al Centre Sanitari del Campus, planta baixa de l’edifici de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, disposem d'un servei de fisioteràpia a càrrec de Vèrtebres centre de fisioteràpia.

La teràpia manual és el tractament prioritari, però també es podrà completar amb ultrasons, electroteràpia, infrarojos, embenatges funcionals, kinesiotape, exercicis terapèutics, etc.

Els camps de la fisioteràpia que abastem són, entre d’altres:

 • Esportiu
 • Traumatològic
 • Postquirúrgic
 • Neurològic
 • Sòl pèlvic

Per evitar que s’haja d’esperar, caldrà demanar cita prèvia amb una trucada o whatsapp al telèfon: 601147834.

També podeu demanar hora trucant al 964 057001 (de 9h a 20h de dilluns a divendres) o al 964 72 9206, o bé fent servir el formulari que trobareu a la nostra web.

Per a més informació:
fisioterapiavertebres@gmail.com
www.vertebres.es