Soroll. Gestió ambiental

29/03/2018 | OPGM
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental va sol·licitar la realització d’un estudi dels nivells sonors existents al campus de la Universitat Jaume I a fi de diagnosticar la qualitat acústica en l’ambient exterior, dins de la implantació d’un sistema de gestió mediambiental que es porta a terme a l’UJI.

Aquest estudi va consistir en la realització de mesuraments de nivell sonor en diversos punts del campus i a diferents hores, i d’aquesta manera es van obtindre mapes acústics representatius del nivell sonor existent al campus en diferents intervals horaris.

A continuació es mostren els mapes per als diferents intervals de temps, així com un resum de l’informe complet, del qual s’extrauen les conclusions més rellevants. També s’ajunten els mapes comparatius entre les mesures de l’any 2012 i les de 2017, on es veu l’evolució del soroll durant aquest temps. Tot i això, qualsevol membre de la comunitat universitària interessat a consultar l’informe complet ho pot fer a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental.

(en format PDF*)

Resum estudi acústic 2017
Mapes acústics per intervals de mesura
Resum estudi acústic comparatiu 2017-2012
Diferencies mati 2017-2012
Diferencies vesprada 2017-2012