Què és un sistema de gestió ambiental. La norma ISO 14001

30/03/2015 | OPGM
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La implantació d’un sistema de gestió de qualsevol tipus és una tasca de gran envergadura per a qualsevol organització que vulga millorar la seua activitat. Tota organització compta amb processos, procediments i normes sobre la base dels quals realitza la seua activitat diària, i en el cas d’un sistema de gestió ambiental consisteix en l’establiment d’una sèrie de processos, normes, etc. de funcionament de l’organització, respecte a les seues pràctiques que afecten el medi ambient.

La norma ISO 14001 és una norma internacional, d’aplicació voluntària, que pot subscriure qualsevol organització que vulga implantar mantindre i millorar contínuament un sistema de gestió mediambiental, i l’objectiu de la qual consisteix en l’estandardització de maneres de produir i prestar els seus serveis de manera que protegisquen el medi ambient.

El procés a seguir per implantar aquesta norma està basat en la consecució dels punts següents:

  • Implantació i posada en funcionament d’una política ambiental, a la qual done suport el màxim nivell directiu de l’organització, i que la coneguen tots els membres. En aquesta declaració de política, l’organització mostra el compromís no només de complir amb la legislació vigent en matèria mediambiental, sinó d’establir un procés de millora contínua en la prevenció de la contaminació.
  • Determinar quins són els aspectes ambientals que sorgeixen de l’activitat de l’organització, i especialment determinar quins d’aquests són significatius.
  • Determinar els requisits legals que s’apliquen a l’organització.
  • Identificar les prioritats i, en concordança amb la política, establir objectius i metes de caràcter ambiental.
  • Establir tots els programes que calguen per dur a terme les directrius de la política i els objectius i metes, i dotar-los dels recursos necessaris.
  • Verificar el compliment de la política i els objectius, i assegurar que el sistema de gestió continua sent l’adequat.
  • Revisar, per part de l’alta direcció, el sistema de gestió mediambiental, i prendre les mesures oportunes per a la millora i adaptació d’aquest a les circumstàncies actuals.

El seguiment i la correcta implantació d’aquesta sèrie d’etapes, que es resumeixen gràficament en la següent figura, garanteixen la implantació de la norma ISO 14001.

Finalment, i per poder demostrar davant de tercers que l’organització té implantat de manera correcta un sistema de gestió ambiental, aquest sistema ha de sotmetre’s a auditoria per part d’una empresa externa autoritzada, que garantisca que el sistema de gestió s’ha implantat seguint les directrius de la norma ISO 14001.

Així l’UJI, compromesa amb la conservació del seu entorn, ha decidit implantar, i certificar, un sistema de gestió mediambiental d’acord amb la norma ISO14001, que li permeta demostrar davant de tercers que no només compleix amb la normativa vigent en matèria de medi ambient, sinó que té establert un procés de millora contínua que li permet realitzar l’exercici de les seues activitats i la prestació de serveis d’una manera totalment respectuosa i compromesa amb el medi ambient, fins i tot marcant-se uns objectius més ambiciosos que els estàndards legals.

Documentació. Sistema de gestió mediambiental

Documents relacionats en la implantació del sistema de gestió mediambiental

Legislació. Sistema de gestió mediambiental

Legislació mediambiental aplicable a l'UJI

Política. Sistema de gestió mediambiental

Text de la Política Ambiental de l'UJI

Certificat de gestió ambiental ISO 14001:2004

L'UJI manté implantat un SGA, que va estar certificat per Aenor entre abril de 2005 i abril de 2013