Etiquetes de residus perillosos

09/05/2024 | OPGM
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Si necessiteu etiquetar un algun residu perillós, cal que imprimiu la etiqueta corresponent. Els arxius PDF estan preparats per a imprimir 4 etiquetes amb un full A4, que cal imprimir preferentment a color i fixar al contenidor corresponent.

Utilitzeu l’etiqueta adequada a cada tipus de residu, i en cas de dubte podeu consultar a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental.

(en format PDF*)
 1. Dissolvents orgànics no halogenats.
 2. Dissolvents orgànics halogenats.
 3. Dissolucions àcides (pH<5) (no inclou solucions àcides amb metalls).
 4. Dissolucions bàsiques (pH>8).
 5. Sòlids ceràmics.
 6. Frites i colorants ceràmics en suspensió.
 7. Aigua-acetonitril.
 8. Aigua-metanol.
 9. Reactius de laboratori caducats o obsolets.
 10. Solucions àcides amb metalls (excepte metalls pesats i Cr (VI)).
 11. 1. Àcids inorgànics
  2. Sals orgàniques
  3. Peròxids.
 12. Olis, greixos, hidrocarburs i combustibles (sense clor).
 13. Organohalogenats i organofosforats.
 14. Fenols i compostos fenòlics.
 15. Sals i compostos de mercuri, crom (VI) i metalls pesants.
 16. Substàncies cianurades.
 17. Residus sanitaris. Grups II i III.
 18. Líquids de revelat fotogràfic.
 19. Bateries de plom
 20.  
 21. Envasos de vidre contaminats.
 22. Envasos de plàstic contaminats.
 23. Envasos de metall contaminats.
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28. Bromur d'etidi
 29.  
 30. Residus agroquímics
 31. Fibra de vidre
 32.  
 33.  
 34.  
 35. Filtres vitrines extracció
 36. Sòlids contaminats
 37. Aerosols esgotats

 

 * Per a obrir i imprimir els documents en format PDF, cal tenir instal·lat a l'ordinador el programa Adobe(R) Acrobat(R) Reader 5

 

Informació proporcionada per: Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental