Pla d'emergència i organització de l'autoprotecció

15/07/2024 | OPPSMA
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

   

Des de l'Oficina de Prevenció, Promoció de la Salut i Medi Ambient es proposa la definició i l'organització de personal per a controlar les situacions d'emergència que es puguen produir en la Universitat Jaume I.

També es realitza la implantació del Pla d'Emergència, mitjançant la formació del personal implicat i la realització de simulacres als diferents edificis.

 

Consulta del Pla d'Emergència:

Pla d'emergència

Telèfons d'emergència

Taula resum de telèfons d'emergència i llocs de referència 

 

Procediments relacionats:

Procediment de condicions de seguretat i salut per a l'organització d'actes o activitats en locals i recintes de la Universitat Jaume I