Presentació

18/11/2022 | OPGM
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental integra el Servei de Prevenció i la Gestió Mediambiental de la Universitat.

Com a servei de prevenció, realitza les activitats preventives amb la finalitat de garantir l'adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores. Assessora i assisteix aquest col·lectiu i els representants d'aquests, els òrgans de govern i els òrgans de representació especialitzats en allò que fa referència a:

 • Avaluar els factors de risc que afecten la seguretat i la salut dels treballadors i les treballadores.

 • Dissenyar, aplicar i coordinar els plans i programes d'actuació preventiva.

 • Determinar les prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i la vigilància de l'eficàcia d'aquestes.

 • Informar i formar els treballadors i les treballadores en matèria de prevenció i protecció.

 • Definir i implantar el Pla d'Emergència.

 • Vigilar la salut dels treballadors i de les treballadores en relació amb els riscos derivats del seu treball.

L'Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental té caràcter interdisciplinar. Les activitats de l'Oficina s'integren dins les següents disciplines:

 • Seguretat en el treball

 • Higiene industrial

 • Ergonomia i psicosociologia aplicada

 • Medicina del treball

 • Gestió mediambiental

Pel que fa a la prevenció de riscos laborals, la Universitat Jaume I assumeix com a pròpies les especialitats de seguretat en el treball i ergonomia i psicosociologia aplicada i té concertades les especialitats d'higiene industrial i de medicina del treball.

Respecte a la gestió mediambiental, gestiona la dotació i recollida de contenidors de residus que es generen per l'activitat diària de l'UJI, implanta i manté un sistema de gestió ambiental als departaments, realitza accions destinades a la millora del comportament mediambiental i la mobilitat sostenible, com campanyes de sensibilització, informació, etc.

Informació proporcionada per: Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental