Punts Nacionals de Contacte

06/07/2021 | OPEI
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Amb la finalitat de donar suport als investigadors espanyols de qualsevol entitat en la preparació de propostes de Horitzó Europa s'ha organitzat una xarxa de Punts Nacionals de Contacte.

La xarxa dels Punts Nacionals de Contacte (PNCs) és la principal estructura que proporciona orientació, informació pràctica i assistència en tots els aspectes de participació en Horitzó Europa.

Espanya compta amb Punts Nacionals de Contacte tant horitzontals (coordinadors i PNCs d'assumptes legals i financers) com temàtics.

Entre les seues competències es troba:

  1. Oferir orientació, assessorament i informació a tots els interessats a participar en projectes d'investigació i innovació europeus.

  2. Difusió de les oportunitats de finançament

  3. Formació específica sobre preparació de propostes i gestió de projecte.

Per a ampliar aquesta informació consultar “Portal de PNC d'Horitzó Europa”. A través d'aquest portal s'accedeix al coneixement, eines de suport i serveis que els PNC desenvolupen per a recolzar la participació en Horitzó Europa. La missió d'aquest portal és servir com un punt d'entrada estable durant tota la duració del programa, complementant el Funding and Tender Portal.

Informació proporcionada per: Oficina de Projectes Europeus i Internacionals