TEMPLATE - Activitats plurilingües intervingudes per la tecnologia per a la formació de professorat en idiomes

13/09/2021 | OPEI
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  • Programa: Erasmus+ (2014-2020)
  • Programa específic: KA2 - Cooperació per a la innovació i el intercanvi de bones pràctiques
  • Area: KA201 - Associacions estratègiques per a l'educació escolar
  • Paper de l'UJI: Socia (coordinat per Università degli studi di Torino)
  • Investigadores principals: Inmaculada Fortanet Gómez, María Noelia Ruiz Madrid
  • Data d'inici: 01/09/2020
  • Data de finalització: 31/08/2023
  • Referència del projecte: 2020-1-IT02-KA201-079553
  • Web:  https://templateplurilingualism.eu/
  • Descriptors objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

         4. Garantir una educació de qualitat inclusiva i equitativa, i promoure les oportunitats d'aprenentatge permanent per a tots

        10. Reduir les desigualtats entre països i dins d'ells.

 

Breu descripció:

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

 TEMPLATE és l'acrònim de Technology-Mediated PLurilingual Activities for (language) Teacher Education.

TEMPLATE és un projecte europeu que té com a objectiu perfeccionar les competències professionals dels docents que desitgen implementar totes les recomanacions del Consell Europeu sobre l'ús de mètodes plurilingües en l'aprenentatge de llengües, tant si estan en formació com si estan en actiu.

TEMPLATE busca oferir un programa de desenvolupament professional que integra: aspectes pedagògics, coneixement del contingut i eines digitals que puguen aplicar-se a classe.

Pretén promoure pràctiques innovadores per als programes europeus de desenvolupament professional de docents des d'una perspectiva plurilingüe.

 

¿A QUI VA DIRIGIT?

-Escoles i docents locals.

-Oficines i xarxes docents regionals

-Docents experimentats i novells

-Futurs docents (cursant educació superior)

-Formadors de docents

-Docents que participen o estiguen interessats en l'ensenyament de llengües estrangeres, activitats CLIL i aprenentatge per projectes.

Els formadors de docents de tot el món podran utilitzar aquests mòduls de desenvolupament per educar docents en formació o en actiu sobre l'ús efectiu de la tecnologia per a la implementació de l'aprenentatge plurilingüe de llengües estrangeres.

 

QUIN ÉS EL NOSTRE OBJECTIU?

Oferir un programa de desenvolupament centrat en:

-Mètodes d'ensenyament innovadors

-Ensenyament i aprenentatge orientat a l'adquisició de competències en ensenyament de llengües estrangeres i CLIL

-Alfabetització digital dels docents i ús de TIC (Computer-Assisted Language Learning - CALL)

-Enfocament plurilingüe

- Fer que les troballes siguin accessibles per als docents promovent la col·laboració entre docents i investigadors, i involucrant a formadors de docents.

-Salvar la distància entre la investigació sobre l'adquisició, ensenyament i aprenentatge del plurilingüisme i la posada en pràctica de l'ensenyament.

 

Informació proporcionada per: Oficina de Projectes Europeus i Internacionals