¿Què és Horitzó 2020?

23/03/2016 | OPEI
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Horitzó 2020H2020 és el nou instrument de finançament de I+D+i de la Unió Europea per al període 2014-2020.

Sota el paraigua d'H2020 s'integra la continuació del 7 Programa Marc d'I+D, les activitats incloses en el programa CIP - Competitive and Innovation Programme i l'EIT - European Institute of Innovation and Technology.

H2020 cobrirà des de la investigació bàsica fins a la innovació: investigació bàsica, desenvolupament de tecnologies, projectes de demostració, línies pilot de fabricació, innovació social, transferència de tecnologia, proves de concepte, normalització, suport a les compres públiques pre-comercials, capital de risc i sistema de garanties.

S'estructura entorn de tres Pilars fonamentals:

 •  ​​Ciència Excel·lent: ciència bàsica, desenvolupament de Tecnologies Futures Emergents, formació i mobilitat d'investigadors i infraestructures d'investigació:
 • Consell Europeu d'Investigació (ERC).
 • Accions Marie Skłodowska-Curie.
 • Tecnologies Futures i Emergents (FET).
 • Infraestructures d'Investigació.
 • Lideratge Industrial: tecnologies per a assegurar el lideratge de la indústria europea:
 • ​​Lideratge en tecnologies industrials i de capacitació.
 • Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 • Nanotecnologies.
 • Materials avançats.
 • Biotecnologia.
 • Fabricació i transformació avançades.
 • Espai.
 • Accés al finançament de risc.
 • Innovació en les Pimes.
 • Reptes Socials: problemes de la societat abordats de manera multidisciplinària:
 • ​Salut, canvi demogràfic i benestar.
 • Seguretat alimentària, agricultura i silvicultura sostenibles, investigació marina, marítima i d'aigües interiors i bioeconomía.
 • Energia segura, neta i eficient.
 • Transport intel·ligent, ecològic i integrat.
 • Acció pel clima, medi ambient, eficiència dels recursos i matèries primeres.
 • Europa en un món canviant: Societats inclusives, innovadores i reflexives.
 • Societats segures: protegir la llibertat i la seguretat d'Europa i els seus ciutadans.

Però a més d'aquests tres grans pilars H2020 compta amb quatre temes horitzontals que compten amb el seu propi pressupost:

Finalment no cal oblidar les anomenades Grans Iniciatives, tant públiques com a privades, que en H2020 augmenten el seu nombre significativament.

Entre les públiques cal assenyalar les activitats conjuntes dels plans d'I+R+D+i dels països (JPI) que poden tenir finançament important d'H2020 per a les seues pròpies convocatòries en funció del grau d'integració de les mateixes: des d'ERA Nets fins a la seua possible articulació mitjançant entitats legals (Art. 185).

Entre les privades i des d'una perspectiva industrial, destaquen les:

 • Associacions Público-privades liderades per empreses (PPP contractuals)
 • Associacions Público-privades institucionals o Iniciatives Tecnològiques Conjuntes (JTI).

Ambdues estableixen prioritats d'I+D+i. La diferència entre les dues rau en el mode de gestió dels fons públics i les seues convocatòries, que podrien fins i tot modificar algunes de les normes de participació comunes de l'H2020:

 • Les convocatòries de les PPP contractuals seran realitzades per la pròpia Comissió Europea en el context d'Horitzó 2020
 • Les convocatòries de les JTIs seran gestionades per les pròpies plataformes.

 

Informació proporcionada per: Oficina de Projectes Europeus i Internacionals