12/02/2021 | INVEST
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Peacetolero - Solucions electròniques integrades per a eines d'escaneig innovadores de polímers que utilitzen dispositius emissors de llum per a rutines de diagnòstic

Programa específic: EURATOM
identicador: NFRP-2019-2020 NUCLEAR FISSION AND RADIATION PROTECTION RESEARCH
Tema: NFRP-2019-2020-04 INNOVATION FOR GENERATION II AND III REACTORS
Paper de l'UJI: Beneficiario
Investigador Principal: Raúl Marín Prades
Data d'inici: 01/09/2020
Data de finalització: 31/08/2024
Número de l'acord de subvenció: 945320 – EL-PEACETOLERO

Web:

Descripció breu:

L’objectiu principal d’El-Peacetolero és dissenyar un sistema optoelectrònic integrat, portàtil i de baix consum d’energia que puga implementar intel·ligència artificial (IA) per al mesurament, identificació i diagnòstic in situ en temps real de l’estat material de polímers envellits en un entorn industrial.

Aquest sistema optoelectrònic serà compacte, ergonòmic, modular, de baix consum energètic i de de baix cost, i podrà ser utilitzat per personal tècnic o instal·lat en un robot per a realitzar un seguiment i una anàlisi no invasiva dels polímers utilitzats en entorns industrials com a materials de protecció i aïllament.

Per a desenvolupar el prototip, crearem una base de dades de mostres de polímers envellits i els seus mesuraments ATR-FTIR. A més, El-Peacetolero desenvoluparà algoritmes basats en intel·ligència artificial per a la identificació de polímers, el diagnòstic i la detecció primerenca de la condició d’envelliment. Per a construir el sistema, El-Peacetolero desenvoluparà un capçal de mesurament compacte d’alta brillantor i de múltiples longituds d’ona, amb generadors de làser IR, cristall de reflectància total atenuada (ATR) i detectors en el mateix paquet. La precisió del dispositiu s’avaluarà centrant-se en la caracterització de referència de mostres de polímers envellits al llarg de les seues fases de disseny. També s’estudiarà a fons l’impacte de les seues condicions de funcionament (entorns radiatius) en els seus components electrònics.

Al final del projecte, el dispositiu es provarà en un robot per a fer mesuraments dins de canonades. L’impacte previst pot ser d’una gran magnitud. Dins de la indústria nuclear s’estalviarà temps i diners mitjançant  la implementació de tècniques senzilles no destructives per a la identificació i diagnòstic de polímers. També tindrà un impacte en la seguretat i protecció de la indústria, ja que els polímers envellits en cables i canonades poden causar enormes problemes de seguretat. Aquests problemes se seguretat també poden produir-se en altres indústries, com en el cablejat dels avions, on una tecnologia com la d’El-Peacetolero podria brindar una assistència inestimable a l’hora d’identificar potencials problemas.

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació