12/01/2021 | INVEST
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

DREAM - Disseny per a la eficiència de recursos i energia en forns ceràmics

Programa específic: SPIRE - Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency
Identificador: H2020-IND-CE-2016-17
Tema:  SPIRE-04-2016 
Paper de l'UJI: Tercera part
Investigador Prinicipal: Eliseo Monfort Gimeno
Data d'inici: 01/10/2016
Data de finalització: 30/09/2019
Número de l'acord de subvenció: 723641 – DREAM

Web: https://www.spire2030.eu/dream/

Breu descripció:

El projecte DREAM té com a objectiu dissenyar, desenvolupar i demostrar una arquitectura completament millorada de forns ceràmics industrials, caracteritzada per un consum d'energia optimitzat, emissions reduïdes i menors costos de funcionament en comparació amb les solucions tecnològiques disponibles actualment. Tot això serà possible mitjançant la millora substancial de certs elements del forn (sistema de control, materials refractaris, sistema de reducció d'emissions) i la incorporació de nous mòduls i subsistemes (unitat de cogeneració, tubs tèrmics) a l'arquitectura actual del forn.

Els objectius de DREAM seran:

  • Dissenyar components físics (maquinari) de forns que milloren l'eficiència energètica
  • Introduir millores substancials en els elements del forn ja existents, tant de maquinari com de programari
  • Demostrar les solucions DREAM en una varietat d'entorns industrials (grup WP6)
  • Preparar el terreny per a un aprofitament total de les oportunitats de mercat relacionades amb el projecte DREAM (grup WP7)
Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació