Experts avaluadors​

18/03/2016 | OPEI
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Comissió Europea és l'organisme encarregat de dur a terme l'avaluació de les propostes de projectes d'Horitzó 2020 amb l'ajuda d'experts avaluadors independents.

En la pàgina d'experts avaluadors de la Comissió Europea (Portal del Participant) es pot consultar la convocatòria.

Participar com un expert avaluador és una activitat remunerada que sovint es realitza a distància, i que consisteix normalment en sessions curtes amb una durada màxim de deu dies a l'any.

Pot ser una experiència valuosa ja que  dóna l'oportunitat de conèixer "des de dins” el procés d'avaluació i, per tant, saber quines característiques tenen les propostes més puntuades i quins aspectes es penalitzen

Informació proporcionada per: Oficina de Projectes Europeus i Internacionals