UJI

Calls 2020

Última modificació: 24/09/2019 | Font: OPEI

Ciència Excel·lent

 • Consell Europeu de Recerca (ERC)
 • Accions Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
 • Tecnologies Futures i Emergents (FET)

Lideratge Industrial:

 • ICT – Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Call 2020)
 • NMBP - Nanotecnologies, materials avançats, biotecnologia i producció (Call 2020)
 • Espai (Call 2020)

Reptes de la societat:

 • Salut, canvi demogràfic i benestar (Call 2020)
 • Seguretat alimentària, agricultura sostenible i forestal, investigació marítima i marítima i d'aigües continentals i bioeconomia (Call 2020)
 • Energia segura, neta i eficient (Call 2020)
 • Transport intel·ligent, verd i integrat (Call 2020)
 • Acció climàtica, medi ambient, eficiència de recursos i matèries primeres (Call 2020)
 • Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives (Call 2020)
 • Societats segures: protegeixen la llibertat i la seguretat d'Europa i dels seus ciutadans (Call 2020)

Difondre l'excel·lència i ampliar la participació 

Ciència amb i per a la societat

Informació proporcionada per: Oficina de Projectes Europeus i Internacionals