Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat OPAQ

20/06/2022 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ) és la unitat encarregada de facilitar a la comunitat universitària els mètodes més adequats per a millorar el sistema de gestió de la qualitat. 

L’OPAQ es va crear al novembre de 2002 per a donar suport a la promoció de la millora contínua tant dels processos com en els serveis que es presten a la Universitat Jaume I. Per a això, assessora els centres, departaments, titulacions, oficines i serveis de la Universitat en la millora de la qualitat del servei prestat i fomenta la participació dels usuaris en els processos de mesurament de resultats, avaluació de la docència, sistema d’assegurament intern de la qualitat, seguiment de títols i validació de la qualitat de dades en processos institucionals, entre altres.

Desenvolupar la política de qualitat per aconseguir l’excel·lència en els àmbits de la docència, la investigació i la gestió requereix no sols l’esforç dels distints agents implicats, sinó també el suport i l’orientació experta de la unitat tècnica de qualitat (OPAQ) que depèn del Vicerectorat de Planificació Econòmica i Estratègica i que treballa especialment en els àmbits de la qualitat institucional, els processos de gestió de la qualitat, l’obtenció de segells de qualitat i la promoció de la qualitat.

 

Recurs d'imatge directori index

Relació de membres

Directori i localització de l'oficina

Recurs d'imatge qualitat index

Gestió de la Qualitat

Informació sobre qualitat institucional, processos de gestió de la qualitat i reconeixements internacionals de qualitat obtinguts per la Universitat Jaume I

Recurs d'imatge promocio index

Promoció de la qualitat

Consulta els cursos i jornades relacionats amb la qualitat, les memòries curs, l'evolució dels grups de millora i el vídeo 30 anys UJI-OPAQ

Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat carta index

Carta de serveis de l'Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ)

En aquesta carta es poden consultar els compromisos adquirits per l'OPAQ amb els seus usuaris i usuàries així com els indicadors de qualitat