UJI

Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors

24/04/2019 | OPAQ

Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R)

La Comissió Europea reconeix amb l’acreditació de qualitat “HR Excellence in Research” a les institucions que, mitjançant el disseny singularitzat d’una estratègia d’apropament, alineen les seues polítiques de recursos humans amb els 40 principis de la Carta Europea de l’Investigador i Codi de Conducta per a la contractació d’investigadors. A data d’agost de 2018, 410 organitzacions europees, entre les quals hi ha 83 institucions espanyoles, han aconseguit aquest segell.

L’estratègia HRS4R a la Universitat Jaume I és un compromís a llarg termini que cobreix un període temporal de molts anys, incloent-hi esforços i l’assignació de recursos humans i materials, i, sens dubte, tan sols té sentit si tenim la complicitat de tota la comunitat investigadora amb independència de la naturalesa del lloc de treball (qualsevol tipus de contracte, salari, beca, contractat a través d’un ajut, etc.).