UJI
  • UJI
  • Curs de formació de directius: Processos de Gestió Acadèmica

Curs de formació de directius: Processos de Gestió Acadèmica

Última modificació: 18/10/2018 | Font: OPAQ

Sessió 1: Els Programes de Qualitat (I)

Sessió 2: Els programes de Qualitat (II)

Sessió 3: Professorat i Ordenació Docent

Sessió 4: Programes de suport a la docència i Inserció laboral