UJI

Formació de directius

Última modificació: 19/05/2020 | Font: OPAQ

La Universitat Jaume I disposa d’un programa de Formació de Directius que ofereix cursos específics a les persones que estan ocupant càrrecs de gestió amb l’objectiu de proporcionar una formació especialitzada i millorar les competències dels directius i directives. 
Actualment, el programa està gestionat per l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ) juntament amb la Unitat de Formació del PAS del Servei de Recursos Humans.