UJI

Normativa i Comissions

Última modificació: 18/02/2020 | Font: OPAQ

Normativa

Comissió d'Avaluació Docent (CAD)

El Consell de Govern, en la sessió 7/2018 del dia 27/09/2018, ha aprovat la modificació de la composició de la Comissió d'Avaluació Docent de la Universitat Jaume I.

Comissió de Reclamacions (Programa Docentia) 

El Consell de Govern número 21 del dia 30/03/2012 ha aprovat la composició de la Comissió de Reclamacions (Programa Docentia) de la Universitat Jaume I.