Participació de l'estudiantat en les enquestes de valoració sobre l'activitat docent del professorat. Curs 2023/24

08/11/2023 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

PARTICIPA!

enquestesgrau.uji.es          

enquestesmaster.uji.es

Qui hi participa?  Estudiantat matriculat en l’UJI en graus i màsters oficials.

Per què? Perquè els resultats de les enquestes serveixen per a introduir accions de millora educativa en l’UJI.

Quan?  La major part de les enquestes del segon semestre estaran actives del 20 de novembre al 20 de desembre de 2023. 

Com? enquestesgrau.uji.es / enquestesmaster.uji.es

Són anònimes? Totes les respostes són anònimes.

Què passa si no he anat a classe (presencial o virtual durant les últimes setmanes)? Explica el motiu i contesta amb l’opció NS/NC.

PMF: Preguntes més freqüents

Més informació en http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/aval-doc/