UJI
  • UJI
  • Participació de l'estudiantat en les enquestes de valoració sobre l'activitat docent del professorat. Curs 2019/20

Participació de l'estudiantat en les enquestes de valoració sobre l'activitat docent del professorat. Curs 2019/20

Última modificació: 24/04/2020 | Font: OPAQ

PARTICIPA!

enquestesgrau.uji.es          

enquestesmaster.uji.es

Qui hi participa?  Estudiantat matriculat en l’UJI en graus i màsters oficials.

Per què? Perquè els resultats de les enquestes serveixen per a introduir accions de millora educativa en l’UJI.

Quan?  S'ha obert el periode del segon semestre, entre el 27 d'abril i el 22 de maig de 2020. Les del primer semestre es van realitzar entre el 20 de novembre i el 20 de desembre de 2019.

Com? enquestesgrau.uji.es / enquestesmaster.uji.es

Són anònimes? Totes les respostes són anònimes.

Un premi? Se sortejarà un premi de 250 euros per centre, entre l’estudiantat que responga totes les enquestes que tinga actives en el curs acadèmic.  

Més informació dels premis en https://www.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/aval-doc/premis/

Què passa si no he anat a classe (presencial o virtual durant les últimes setmanes)? Explica el motiu i contesta amb l’opció NS/NC.

PMF Preguntes més freqüents

Més informació en http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/aval-doc/