Programa DOCENTIA-UJI

08/04/2024 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva va certificar el Model Docentia-UJI per primera vegada a l'octubre de 2015, amb una validesa de 5 anys. Al juny de 2021 s'ha renovat la certificació per a cinc anys més. (Informe definitiu de renovació de la certificació Docentia-UJI)

El Consell de Govern, en la sessió número 10, de 28 de novembre de 2022, va aprovar el Reglament d’Avaluació de l’Activitat Docent del Professorat de la Universitat Jaume I de Castelló. La modificació d'aquest reglament dóna resposta als canvis requerits per l’ANECA en l'Informe per a la renovació de la certificació del Programa DOCENTIA-UJI, per al període 2021-2026: augmentar la capacitat discriminatòria del model entre les diferents categories, incloure-hi l’obligatorietat de l’autoinforme i de l’informe de les persones responsables acadèmiques, i augmentar el pes de les enquestes de l’estudiantat en la puntuació final.

L'aplicació del programa Docentia-UJI consta d'una primera fase quantitativa de forma anual i d'una segona fase quantitativa i altra qualitativa a realitzar en trams de tres anys. La primera fase quantitativa s’inicia amb la realització d’enquestes de valoració de l’alumnat sobre l'activitat docent del professorat. El resultat d'aquesta fase s'obté a través de les valoracions obtingudes en les enquestes en cada dimensió del programa Docentia-UJI i dels indicadors arreplegats en la base de dades institucional.

El resultat de l'avaluació docent del professorat en cada tram s'obté a partir de les valoracions de les enquestes i dels resultats de l'aplicació del model, en els cursos acadèmics que componen el tram, i pot ser modificat durant la fase qualitativa del procés d'acord amb els autoinformes del professorat i els informes elaborats per les direccions de departament i de titulació. La revisió es realitza conforme al procediment establert en el programa Docentia-UJI en el qual participa la Comissió d'Avaluació Docent. El resultat final es comunicarà al professorat pel vicerectorat amb competències en matèria d'avaluació de la docència.

 

Curs 2023-24

Curs 2022-23

Curs 2021-22

Curs 2020-21

Curs 2019-20

 

Documentació relativa al procès d'enquesta de valoració per l'alumnat de l'activitat docent del professorat

 

Podeu enviar les vostres aportacions i suggeriments a l'adreça electrònica avaluacio@uji.es o docentia@uji.es.