Programa DOCENTIA-UJI

28/02/2022 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Consell de Govern, en la sessió número 10, de 26 de novembre de 2019, va consolidar la Normativa d'Avaluació de l'Activitat Docent del Professorat de la UJI, que utilitza el model Docentia-UJI com a model d'avaluació.

L'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva va certificar el Model Docentia-UJI per primera vegada a l'octubre de 2015, amb una validesa de 5 anys. Al juliol de 2021 s'ha renovat la certificació per a dos cursos acadèmics.

L'aplicació del programa Docentia-UJI consta d'una primera fase quantitativa i d'una segona fase qualitativa. La fase quantitativa s'inicia amb la realització d'enquestes de valoració de l'alumnat sobre l'activitat docent del professorat. El resultat d'aquesta fase s'obté a través de les valoracions obtingudes en les enquestes en cada dimensió del programa Docentia-UJI i dels indicadors arreplegats en la base de dades institucional.

El resultat de la fase quantitativa podrà ser modificat durant la fase qualitativa del procés d'acord amb els autoinformes del professorat i els informes elaborats per les direccions de departament i de titulació. La revisió es realitzarà conforme al procediment establit en el programa Docentia-UJI en el que participa la Comissió d'Avaluació Docent. El resultat final es comunicarà al professorat pel vicerectorat amb competències en matèria d'avaluació de la docència.

 

 

Curs 2020-21

 

Curs 2019-20

 

Curs 2018-19

 

Curs 2017-18

 

Curs 2016-17

 

Curs 2015-16

 

Curs 2014-15

 

Guies per a completar els informes qualitatius en el programa Docentia

 

Documentació relativa al procès d'enquesta de valoració per l'alumnat de l'activitat docent del professorat

 

 

Podeu enviar les vostres aportacions i suggeriments a l'adreça electrònica avaluacio@uji.es o docentia@uji.es.