UJI

Programa DOCENTIA-UJI

Última modificació: 27/11/2020 | Font: OPAQ

El Consell de Govern, en la sessió número 6, de 15 de maig de 2015, va aprovar la Normativa d'Avaluació de l'Activitat Docent del Professorat de la UJI, que utilitza el model Docentia-UJI com a model d'avaluació.

L'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva certifica el Model Docentia-UJI en octubre de 2015, amb una validesa de 5 anys.

L'aplicació del programa Docentia-UJI consta d'una primera fase quantitativa i d'una segona fase qualitativa. La fase quantitativa s'inicia amb la realització d'enquestes de valoració de l'alumnat sobre l'activitat docent del professorat. El resultat d'aquesta fase s'obté a través de les valoracions obtingudes en les enquestes en cada dimensió del programa Docentia-UJI i dels indicadors arreplegats en la base de dades institucional.

El resultat de la fase quantitativa podrà ser modificat durant la fase qualitativa del procés d'acord amb els autoinformes del professorat i els informes elaborats per les direccions de departament i de titulació. La revisió es realitzarà conforme al procediment establit en el programa Docentia-UJI en el que participa la Comissió d'Avaluació Docent. El resultat final es comunicarà al professorat pel vicerectorat amb competències en matèria d'avaluació de la docència.

 

 

Curs 2019-20

 

 

Curs 2018-19

 

Curs 2017-18

 

Curs 2016-17

 

Curs 2015-16

 

Curs 2014-15

 

Guies per a completar els informes qualitatius en el programa Docentia

 

Documentació relativa al procès d'enquesta de valoració per l'alumnat de l'activitat docent del professorat

 

 

Podeu enviar les vostres aportacions i suggeriments a l'adreça electrònica avaluacio@uji.es o docentia@uji.es.