La Biblioteca de la Universitat supera satisfactòriament l’auditoria externa realitzada per AENOR

05/09/2017 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El passat 26 de juliol de 2017, el sistema de gestió de la qualitat de la Biblioteca de la Universitat va obtindre l’informe favorable de l’auditoria externa realitzada per AENOR.

La Biblioteca ha renovat periòdicament la certificació del seu sistema de gestió de la qualitat des del 2004 segons la norma UNE-EN ISO 9001. Aquest sistema comprèn els principals processos que afecten l'estudiantat, el professorat i el personal d'administració i serveis a la Biblioteca de la Universitat Jaume I. Concretament, l'abast del certificat és el dels serveis d'adquisicions, arxiu, consulta, tant en sala com en xarxa, i préstec de material documental en la totalitat de les seccions que comprèn la Biblioteca (Arxiu, Centre de Documentació Europea, Hemeroteca, etcètera).

En l’informe final emès per AENOR, es destaca com a punt fort del servei, la implicació i col·laboració de tot el personal entrevistat que treballa en la Biblioteca, un adequat nivell d’implantació i manteniment del sistema de gestió així com el compliment dels requisits especificats en la norma de referència.

Més informació: Auditoría externa AENOR 2016