Certificació de la Biblioteca de l'UJI per AENOR segons la Norma UNE-EN ISO 9001-2008

19/06/2017 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

AENOR. ER-0764/2004

Certificació IQNET

 

La Biblioteca de la Universitat Jaume I va obtindre el certificat de Registre d'Empresa concedit per AENOR el 18 de maig de 2004. Aquesta certificació evidenciava la conformitat del sistema de gestió de la qualitat de la Biblioteca amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001:2000. D'aquesta manera, la Universitat Jaume I es va convertir en una de les primeres universitats públiques espanyoles a aconseguir el certificat de biblioteques d'acord amb la norma ISO 9001:2000 i la primera biblioteca pública espanyola certificada per AENOR.

Des d’aleshores, la Biblioteca ha renovat periódicament la seua certificació, sent la última renovació de data 18 de maig de 2016, però en aquesta ocasió, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2008. Aquest sistema comprèn els principals processos que afecten l'estudiantat, el professorat i el personal d'administració i serveis a la Biblioteca de la Universitat Jaume I. Concretament, l'abast del certificat és el dels serveis d'adquisicions, arxiu, consulta, tant en sala com en xarxa, i préstec de material documental en la totalitat de les seccions que comprèn la Biblioteca (Arxiu, Centre de Documentació Europea, Hemeroteca, etcètera).

El propòsit en la gestió de la qualitat dels processos de l'UJI és la millora contínua de la satisfacció dels usuaris i del personal laboral dels serveis prestats, així com dels proveïdors del sistema, amb la qual cosa s'aconsegueix el propòsit general de la millora contínua a la nostra Universitat.