Drets lingüístics de la Comunitat Universitària

12/04/2022 | OL
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Si tenim en compte que el valencià és la llengua pròpia i oficial de la Universitat Jaume I (article 7 dels Estatuts), els universitaris tenim els següents drets i deures, sense perjudici dels drets reconeguts per al castellà en l’Estatut d’autonomia:

Administració universitària

 • Tenim dret a dirigir-nos i ser atesos per l'administració en valencià.

Llei d'ús i ensenyament del valencià, articles 10 i 16. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú i del règim jurídic del sector públic, article 15.

 

 • Tenim dret a presentar i a rebre de l'administració tots els documents en valencià.
  Llei d'ús i ensenyament del valencià, article 13. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú i del règim jurídic del sector públic, article 15.

 

 • És un dret i un deure del personal d'administració i serveis de l'UJI conèixer la llengua pròpia de l'UJI, el valencià.

            Estatut d'autonomia, article 6.2. Article 123.d dels Estatuts de l'UJI.

 

Activitat acadèmica

 • Tenim dret a utilitzar el valencià en les activitats acadèmiques.
  Article 3.1 i 7.4 del Manual d’usos lingüístics de l’UJI.

 

 • Els estudiants tenen dret
  • a presentar treballs escrits en valencià
  • a fer els exàmens en valencià
  • a adreçar-se al professorat en privat o en públic en valencià
   Llei d'ús i ensenyament del valencià, article 10. Article 7.4 del Manual d’usos lingüístics de l’UJI.

 

 • El professorat té dret
  • a fer classe en valencià
  • a facilitar els materials escrits en valencià
  • a fer els exàmens en valencià
   Estatut d'autonomia, article 6.2. Article 3.1 i 7.3 del Manual d‘usos lingüístics de l’UJI.

 

 • És un dret i un deure del personal docent i investigador de l'UJI conèixer la llengua pròpia de l'UJI, el valencià.
  Estatut d'autonomia, article 6.2. Article 98, 2, c dels Estatuts de l'UJI.
 • El professorat, l'alumnat i el personal d'administració i serveis tenen dret a rebre la formació necessària en valencià per a assegurar-ne el coneixement.
  Estatuts de l'UJI, articles 5.i, 98.f i 122.d.

 

 • Els universitaris tenim dret a dotar-nos de recursos humans i tècnics suficients per a donar compliment a la normalització de la llengua pròpia.
  Estatuts de l'UJI, article 34.2.

Declaració Universal de Drets Lingüístics (en anglès, en espanyol)

* Per a obrir i imprimir els documents en format PDF, cal tenir instal·lat a l'ordinador el programa Adobe(R) Acrobat(R) Reader 5

Informació proporcionada per: Observatori Lingüístic