Canals de queixes lingüístiques

28/10/2022 | OL
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Xarxa Vives d'Universitats ha implementat una secció de queixes lingüístiques en el seu web www.vives.org (dins del programa de Llengua) que recull els canals i les eines per a vehicular les queixes sobre qüestions lingüístiques de totes les universitats Vives.

A l'UJI no hi ha un únic òrgan encarregat de les possibles queixes o problemes amb les llengües que s'usen a la Universitat, siga en docència o en qualsevol altre àmbit.

Per a vehicular aquesta matèria, la comunitat universitària disposa dels següents òrgans o unitats:

  • L’Observatori Lingüístic, que s'ocupa de contestar les peticions o queixes o de remetre-les al servei corresponent. 
  • La Sindicatura de Greuges també recull interpel·lacions sobre aspectes lingüístics. En aquest cas, és la mateixa Sindicatura qui s'encarrega de respondre després de fer les gestions oportunes amb el departament afectat. 
  • La Bústia UJI, que apareix en totes les pàgines del web institucional. Des d'aquesta unitat es distribueixen les queixes, suggeriments i felicitacions als serveis corresponents, que han de respondre en un termini de quinze dies obligatòriament.
Informació proporcionada per: Observatori Lingüístic