Canals de queixes lingüístiques

28/10/2022 | OL
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Xarxa Vives d'Universitats ha implementat una secció de queixes lingüístiques en el seu web www.vives.org (dins del programa de Llengua) que recull els canals i les eines per a vehicular les queixes sobre qüestions lingüístiques de totes les universitats Vives.

A l'UJI no hi ha un únic òrgan encarregat de les possibles queixes o problemes amb les llengües que s'usen a la Universitat, siga en docència o en qualsevol altre àmbit.

Per a vehicular aquesta matèria, la comunitat universitària disposa dels següents òrgans o unitats:

  • L’Observatori Lingüístic, que s'ocupa de contestar les peticions o queixes o de remetre-les al servei corresponent. 
  • La Sindicatura de Greuges també recull interpel·lacions sobre aspectes lingüístics. En aquest cas, és la mateixa Sindicatura qui s'encarrega de respondre després de fer les gestions oportunes amb el departament afectat. 
  • La Bústia UJI, que apareix en totes les pàgines del web institucional. Des d'aquesta unitat es distribueixen les queixes, suggeriments i felicitacions als serveis corresponents, que han de respondre en un termini de quinze dies obligatòriament.
Informació proporcionada per: Observatori Lingüístic