UJI

UJI Emprèn - OIPEP

Última modificació: 13/01/2016 | Font: OIPEP

Encarregada dels programes adreçats al foment de l'ocupabilitat de l'alumnat i dels titulats i de les titulades en cooperació amb altres entitats i empreses: pràctiques externes, programes de mobilitat internacional, intermediació (agència de col·locació, fires i jornades, Programa Ocuparty), orientació per a l'ocupació, autoocupació i emprenedoria, formació per a l'ocupabilitat i seguiment de les trajectòries ocupacionals.

Els objectius de l'OIPEP en l'àmbit de l'autoocupació i l'emprenedoria se centren a sensibilitzar, motivar i informar l'alumnat a través de sessions d'orientació personalitzada i tallers de formació, organització de programes de mobilitat per als i les emprenedores, així com la seua derivació a serveis més especialitzats en aquesta matèria, es coordinen amb la resta de serveis de la Universitat.

Igualment, a través dels estudis de l'Observatori Ocupacional de l'OIPEP es té com a objectiu disposar d'indicadors d'ocupabilitat d'estudiantat ixent a un any i a tres anys i, entre ells i elles, el percentatge de persones autònomes/empresàries que han creat la seua pròpia empresa.

Dins del programa UJI Emprèn l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP) s'encarrega dels següents aspectes: