Informació a participants

16/04/2024 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Informació sanitària i de viatge

 

Convocatòria 2023-25 - Documentació

1. Guia resum dels documents imprescindibles Beca Erasmus + pràctiques (És important que NO sol·liciteu l’expedició del SET fins haver realitzat l’entrevista post mobilitat a l’OIPEP, una vegada acabada l’estada en pràctiques externes.)

2. Plataforma per a ALTA o REVISIÓ de dades bancàries (alta/revisió TERCERS) i Instruccions

3. Declaració responsable dels perceptors subvencions UJI

4. Qüestionari previ de l'estada en pràctiques Erasmus+ Pràctiques

5. Declaració jurada viatge ecològic

6. Informe Inicial

7. Informe Intermedi

8. Qüestionari d'avaluació de l'estada en pràctiques Erasmus+ (estudiantat)

9. Certificat d'estada - Traineeship Certificate (entitat destinació)

10. Qüestionari d'avaluació de l'estada en pràctiques Erasmus+ (entitat destinació)

11. Renúncia

12. Model Amendment al Learning Agreement

13. Compromís de matrícula

14. Carta de compromís per a mobilitats de llarga durada i curta durada (Letter of Intent 23-25)

 

Informació important:
Convocatòria 2022-24 - Documentació

 

1. Guia resum dels documents imprescindibles Beca Erasmus + pràctiques (És important que NO sol·liciteu l’expedició del SET fins haver realitzat l’entrevista post mobilitat a l’OIPEP, una vegada acabada l’estada en pràctiques externes.)

2. Plataforma per a ALTA o REVISIÓ de dades bancàries (alta/revisió TERCERS) i Instruccions

3. Declaració responsable dels perceptors subvencions UJI

4. Qüestionari previ de l'estada en pràctiques Erasmus+ Pràctiques

5. Declaració jurada viatge ecològic

6. Informe Inicial

7. Informe Intermedi

8. Qüestionari d'avaluació de l'estada en pràctiques Erasmus+ (estudiantat)

9. Certificat d'estada - Traineeship Certificate (entitat destinació)

10. Qüestionari d'avaluació de l'estada en pràctiques Erasmus+ (entitat destinació)

11. Renúncia

12. Model Amendment al Learning Agreement

13. Compromís de matrícula

14. Carta de compromís per a mobilitats de llarga durada i curta durada (Letter of Intent 23-25)

Informació important:

 

Contacte

Per dubtes de documentació i gestió administrativa contacteu l'OIPEP: 

Mónica Gozalbo: 964387064 / Valeria Atzei: 964387062

erasmuspractiques@uji.es

Per dubtes acadèmics podeu dirigir-vos als coordinadors i coordinadores de pràctiques internacionals:

Edgar Bresó Esteve:                 FCS                                       breso@uji.es

José Vicente García Ortiz         ESTCE                                   jortiz@uji.es

Cristina González Oñate:         FCHS                                    onate@uji.es

Teresa Martínez Fernández:   FCJE                                      tmartine@uji.es

Ainhoa Jaramillo:                      Escola de Doctorat          jaramill@uji.es