Informació a participants

06/07/2021 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Actualització de la situació ocasionada per la Covid-19 en el marc del programa Erasmus+ (Pràctiques)

 

Nota informativa viajeros españoles  durante el período de “nueva normalidad” (10/09/20) Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Criteris per a l'organització de la mobilitat acadèmica nacional e internacional en la Universitat Jaume I per al curs acadèmic 2020/2021 (09/12/2020)

Informació sobre el Coronavirus


Convocatòria 2020/21

1. Guia resum dels documents imprescindibles Beca Erasmus + pràctiques (És important que no sol·liciteu l’expedició del SET fins haver realitzat l’entrevista post mobilitat a l’OIPEP, una vegada acabada l’estada en pràctiques externes.)

2. Acceptació de la beca

3. Fitxa a tercers

4. Compromís de matrícula curs 21/22 (si escau)

5. Qüestionari previ de l'estada en pràctiques Erasmus+ Pràctiques

6.  Informe Inicial

7. Informe Intermedi

8. Qüestionari d'avaluació de l'estada en pràctiques Erasmus+

9. Renúncia

Informació important:

 


Convocatòria 2019/20

1. Guia resum dels documents imprescindibles Beca Erasmus + pràctiques   (És important que no sol·liciteu l’expedició del SET fins haver realitzat l’entrevista post mobilitat a l’OIPEP, una vegada acabada l’estada en pràctiques externes.)

2. Acceptació de la beca

3. Fitxa a tercers

4. Compromís de matrícula curse 20/21( si escau)

5. Qüestionari previ de l'estada en pràctiques Erasmus+ Pràctiques

6.  Informe Inicial

7. Informe Intermedi

8. Qüestionari d'avaluació de l'estada en pràctiques Erasmus+

9. Renúncia

 

Informació important:

 

Per dubtes de documentació i gestió administrativa contacteu l'OIPEP: 

Mónica Gozalbo: 964387064

Pauline Degrave: 964387100

erasmuspractiques@uji.es

Per dubtes acadèmics podeu dirigir-vos als coordinadors i coordinadores de pràctiques internacionals:

María de Carmen Pastor              :                      FCS                 mpastor@uji.es

Jaume Gual Ortí            :                                       ESTCE              jgual@esid.uji.es

Teresa Sorolla Romero       :                              FCHS               tsorolla@uji.es

Maria Teresa Martínez Fernández           :         FCJE                 tmartine@uji.es

Bea Escuder               :                                 Escola de doctorat     escuder@uji.es