Informació a participants

12/07/2022 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Actualització de la situació ocasionada per la Covid-19 en el marc del programa Erasmus+ (Pràctiques)

 

Nota informativa viajeros españoles  durante el período de “nueva normalidad” (10/09/20) Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Criteris per a l'organització de la mobilitat acadèmica nacional e internacional en la Universitat Jaume I per al curs acadèmic 2020/2021 (09/12/2020)

Informació sobre el Coronavirus

NOU: Informació al web del SEPIE per a participants Erasmus + sobre les conseqüències de la situació a UCRAÏNA

Convocatòria 2021/23

1. Guia resum dels documents imprescindibles Beca Erasmus + pràctiques (És important que no sol·liciteu l’expedició del SET fins haver realitzat l’entrevista post mobilitat a l’OIPEP, una vegada acabada l’estada en pràctiques externes.)

2. Fitxa a tercers

3. Qüestionari previ de l'estada en pràctiques Erasmus+ Pràctiques

4. Declaració jurada viatge ecològic, anada i tornada

5. Informe Inicial

6. Informe Intermedi

7. Qüestionari d'avaluació de l'estada en pràctiques Erasmus+

8. Renúncia

9. Model Amendment al Learning Agreement

Informació important:

 

Convocatòria 2021/22

1. Guia resum dels documents imprescindibles Beca Erasmus + pràctiques (És important que no sol·liciteu l’expedició del SET fins haver realitzat l’entrevista post mobilitat a l’OIPEP, una vegada acabada l’estada en pràctiques externes.)

2. Fitxa a tercers

3. Qüestionari previ de l'estada en pràctiques Erasmus+ Pràctiques

4.  Informe Inicial

5. Informe Intermedi

6. Qüestionari d'avaluació de l'estada en pràctiques Erasmus+

7. Renúncia

8. Model Amendment al Learning Agreement

 

Informació important:

 

 

Convocatòria 2020/21

1. Guia resum dels documents imprescindibles Beca Erasmus + pràctiques (És important que no sol·liciteu l’expedició del SET fins haver realitzat l’entrevista post mobilitat a l’OIPEP, una vegada acabada l’estada en pràctiques externes.)

2. Acceptació de la beca

3. Fitxa a tercers

4. Compromís de matrícula curs 21/22 (si escau)

5. Qüestionari previ de l'estada en pràctiques Erasmus+ Pràctiques

6.  Informe Inicial

7. Informe Intermedi

8. Qüestionari d'avaluació de l'estada en pràctiques Erasmus+

9. Renúncia

10. Model Amendment al Learning Agreement

Informació important:


 

Per dubtes de documentació i gestió administrativa contacteu l'OIPEP: 

Mónica Gozalbo: 964387064

erasmuspractiques@uji.es

Per dubtes acadèmics podeu dirigir-vos als coordinadors i coordinadores de pràctiques internacionals:

Francisco Ros Bernal:              FCS                                       fros@uji.es

Jaume Gual Ortí:                       ESTCE                                   jgual@esid.uji.es

Cristina González Oñate:         FCHS                                    onate@uji.es

Teresa Martínez Fernández:   FCJE                                      tmartine@uji.es

Beatriu Escuder:                        Escola de Doctorat          escuder@uji.es